Română | English

1. Prevenirea insolvenței Vezi detalii

„Marile realizări sunt create nu prin putere, ci prin perseverență" 
Dr. Samuel Jhonson


 


În domeniul Prevenirii Insolvenței ELVA GROUP poate fi desemnată mandatar ad - hoc sau administrator concordatar.


Orice profesionist se confruntă, la un moment dat, cu probleme financiare, deficit de cash flow, etc. Pentru astfel de situații se recomandă intervenția  imediată prin adoptarea unor măsuri de prevenire a insolvenței.O analiză diagnostic va stabili cea mai bună soluție pentru companie. Mandatul ad - hoc sau concordatul preventiv pot ajuta compania să depășescă momentul critic.


2. InsolvențaVezi detalii

"Un om nu este terminat atunci când este învins, ci atunci când renunță."
Richard Nixon


ELVA GROUP ofera următoarele servicii:
• Îndeplinim mandatul de administrator judiciar atât pentru societăți comerciale/ Fundații, alți profesioniști, cât și pentru unitățile administrativ teritoriale;
• Întocmim Planuri de reorganizare, urmărim aprobarea și confirmarea acestora, propunem strategii de reorganizare - simulare în diverse variante, asigurăm negocierea cu toți creditorii, acționarii;
• Reprezentăm creditorii pentru recuperarea creanțelor de la debitorii aflați în procedura insolvenței;
• Îndeplinim mandatul de administrator special;
• Acordăm consultanță administratorilor speciali pentru implementarea managementului pe perioada reorganizării sau pentru întocmirea Planului de reorganizare;
• La solicitarea judecătorului sindic analizăm planurile de reorganizare și exprimăm opinia cu privire la viabilitatea și legalitatea acestora;
• Gestionăm insolvența grupului de firme, etc.


3. Falimentul companiilor si Lichidarea voluntaraVezi detalii

"Cine nu cade, nu se poate înălța."
Lucian Blaga


 


Falimentul unei societăţi comerciale şi, pe cale de consecinţă al unei afaceri, este considerat a face parte obiectivă din viaţa economico-socială a societăţii.
În situația falimentelor, ELVA GROUP SPRL oferă următoarele servicii:
• Îndeplinește mandatul de lichidator judiciar;
• Reprezintă creditorii pentru recuperarea creanțelor de la debitorii aflați în procedură de faliment;
• Reprezintă/ asistă investitorii interesați în achiziționarea activelor / afacerilor valorificate în procedura falimentului, etc.


Lichidarea voluntară are loc prin decizia asociaților/acționarilor și se poate realiza atunci când societatea nu se află în stare de insolvabilitate.
Preluând mandatul de lichidator într-o procedură de lichidare voluntară ELVA GROUP SPRL oferă următoarele servicii:
• Efectuarea tuturor mențiunilor la Registrul Comerțului;
• Evaluarea activelor / afacerii și elaborarea strategiei de lichidare;
• Identificarea cumpărătorilor activelor lichidate;
• Vânzarea bunurilor sau a afacerii, rambursarea datoriilor și distribuirea valorii reziduale către asociați / acționari;
• Întocmirea tuturor situațiilor financiar-contabile pe perioada lichidării;
• Inventarierea și predarea arhivei către societăți specilizate, etc.


4. Consultanță - Alte serviciiVezi detalii

"Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus dacă vrei să vezi foarte departe."
Constantin Brâncuși


 


• Consultanță permanentă pentru informarea persoanelor care se confruntă cu dificultăți financiare;
• Îndeplinirea mandatului de administrator special;
• Efectuarea, la cererea societăților care se confruntă cu dificultăți financiare, a unei analize diagnostic pentru stabilirea stării de solvabilitate și identificarea unui potențial risc de faliment;
• Întocmirea cererilor de deschidere a procedurilor de insolvență, serviciu adresat atât debitorilor care iau decizia să intre într-o astfel de procedură cât și creditorilor care au de recuperat creanțe de la debitorii insolvabili;
• Reprezentarea intereselor creditorilor în procedura insolvenței - experiența echipei noastre garantează creditorilor controlul permanent și intervenția promtă asupra măsurilor dispuse de administratorii sau lichidatorii care instrumentează dosarele;
• Întocmirea Planurilor de reorganizare pentru societățile care intenționează să se reorganizeze;
• Exprimarea unei opinii cu privire la viabilitatea Planurilor de reorganizare - expertiză dispusă de judecatorul sindic în vederea confirmării unui Plan de reorganizare;
• Asistarea persoanelor interesate în achiziții de bunuri / afaceri de la vânzători aflați în procedura insolvenței.


Decizie importantă a Curții Europene de Justiție în materia procedurilor de insolvență transfrontaliere, pronunțată în Cauza 212/2015, ENEFI (Ungaria) v DGRFP Brașov

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (”CJUE”) a emis o decizie remarcabilă în Cauza ENEFI Energiahatékonysági Nyrt v Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov (DGRFP) C-212/15, din 9 noiembrie 2016, stabilind faptul că legislația internă care reglementează respingerea unei cereri într-o procedură de insolvență se aplică și creditorilor din alt stat (străini), în aplicarea Art. 4 din Regulamentul Comisiei Europene nr 1346/2000 privitor la procedurile de insolvență. Mai mult, Curtea notează că scopul prevăzut de legiuitor, în procedura reorganizării judiciare, respectiv continuarea activității debitorului (viabil, dar aflat în dificultate) nu poate fi atins fără  restructurarea pasivului. De asemenea, în protejarea atingerii acestui obiectiv, legislația internă care reglementează o procedură de insolvență se aplică și în celelalte state membre, unde debitorul desfășoară acivitate, inclusiv creditorilor care nu au participat la procedură.
CLINICA LIL MED reintră de astăzi în circuitul economic

Cu multă satisfacție și multă bucurie anunțăm că pentru Clinica LIL MED - reorganizarea s-a dovedit un succes, societatea reintrând de astăzi în circuitul economic prin închiderea procedurii de reorganizare
CLINICA ” LIL MED” REUȘITĂ PRIN PROFESIONALISM

După 12 ani de muncă și dăruire, fondatorii CLINICII LIL MED au acceptat cu mare greutate statutul de ” societate in insolvență”. Astăzi, aproape de finalul primului an de reorganizare, vorbim de o afacere puternică, bazată pe un management riguros, al cărei succes a fost garantat de încrederea și devotamentul echipei de specialiști care și-au adus aportul la reconstruirea CLINICII LIL MED. Prin diversificarea serviciilor medicale și beneficiind de asistența celor mai buni medici, clinica are toate atuurile să ducă la final Planul de reorganizare.

Teren în suprafață totală de 5658,54 mp
Vânzătorul Activelor - ROMANIAN DISTRIBUTION GROUP  S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Mun.Bucureşti, Str. Sfânta Vineri, Nr.23, Bloc 105B, Scara 2, Etaj 2, Ap.35, nr.înregistrare la Registrul Comerțului J40/12405/1993, cod fiscal: 3900643, reprezentat prin lichidatorul judiciar, ELVA GROUP S.P.R.L., societate profesională, cu sediul în București, str. Ștefan  Negulescu, nr. 34, ap. 1, sector 1, înregistrată la Registrul Formelor de Organizare RFO 0064, nr. Matricol 2A0203 la data de 31.12.2006.  Organizează la sediul lichidatorului, l licitație publică pentru vânzarea următorului activ imobiliar:
Teren în suprafață totală de 5658,54 mp compus din parcela nr. 1, nr. cadastral 8926/1, CF 61895 și
parcela nr. 2, situată în București, Sector 3, Splaiul Unirii, nr. 923-925, nr. cadastral 8926/2 și CF 61896, București, Sector 3.  
Nume:
Telefon:
Email:
Mesaj:
Elva Group SPRL


Adresa: Bucureşti, Str. Stefan Negulescu, nr.34, ap.1,
Sector 1, cod poștal 011654