Română | English

Mihaela MURARIU – Managing PARTNER
COORDONATOR DEPARTAMENT RESTRUCTURARE

Mihaela MURARIU – Managing PARTNER<br/>COORDONATOR DEPARTAMENT RESTRUCTURARE

Doctor în economie, specializată în mangementul de criză, formarea academică incluzând specilizare în management la Universidad de Las Islas Baleares, Spania. Mihaela este expert contabil din 1995, practician în insolvență din 1999, membru INSOL Europe, membru al Camerei Auditorilor Financiari și coordonator de stagiu pentru practicienii stagiari. Din 2001, admisă ca doctorand în domeniul economic, a efectuat studii şi analize concretizate în lucrări de specialitate pe tema rolului informaţiei contabile în procedura de insolvenţă şi al primordialităţii factorului economic în detrimentul celui juridic. Lucrările s-au concretizat într-o Teză de doctorat în domeniu foarte apreciată. În anul 2006 i se conferă titlu de doctor în economie. Cu o vastă experiență în coordonarea operațiunilor de reorganizare și lichidare a peste 220 companii se dovedește un profesionist capabil să propună cele mai bune soluții adaptate specificului fiecărei cauze în parte, o persoană capabilă să-și coordoneze colaboratorii pentru a obține maxim de eficiență și maxim de satisfacții socio-umane. Nu acceptă eşecurile şi nimic nu i se pare imposibil. Reuşitele se datorează şi talentului său real de negociator şi mediator.


Date de contact: 


mihaela.murariu@elvagroup.ro

Vlad POPESCU – Manager PARTNER
COORDONATOR DEPARTAMENT AUDIT ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

Vlad POPESCU – Manager PARTNER<br/>COORDONATOR DEPARTAMENT AUDIT ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

Vlad este expert contabil din anul 2006 și practician în insolvență din 2005, este auditor intern pentru sisteme in managemantul calitatii si membru al Grupului Expertilor Judiciari. Specializat în lucrări de analiză financiar-contabilă și expertize contabile, expert în fiscalitate, specializat în legislația muncii și în probleme legate de arhivarea documentelor, Vlad asigură coordonarea Departamentului de audit și analiză economică.


Date de contact: vlad.popescu@elvagroup.ro

Irina MATEI
COORDONATOR DEPARTAMENT CONSULTANȚĂ

Irina MATEI<br/>COORDONATOR DEPARTAMENT CONSULTANȚĂ

Irina, un avocat cu o vastă experiență în legislația fiscala și în dreptul societar, în redactarea, negocierea și executarea contractelor, în realizarea de rapoarte de due - dilligence, analize de specialitate privind legislația în domeniul insolvenței, coordonează Departamentul de consultanță. Ambiția, tenacitatea și persuasiunea, fac din Irina un adversar redutabil în negocieri și în apărarea intereselor clienților noștri.


Date de contact: irina.matei @ elvagroup.ro

Sebastian Andrei STANGU
COORDONATOR DEPARTAMENT FALIMENTE ȘI LICHIDĂRI

Sebastian Andrei STANGU <br/>COORDONATOR DEPARTAMENT FALIMENTE ȘI LICHIDĂRI

Cu o bogată experiență în procedurile de insolvență, Sebastian coordonează proiectele din secțiunea falimente ți lichidări voluntare. Beneficiind de putere de convingere, dar și de diplomație, diligent și implicat, reușește valorificarea rapidă și într-o manieră eficientă a activelor, coordonează programul de măsuri pentru recuperarea creanțelor, întocmește due-dilligence-ul pentru toate activele din portofoliul companiei. Absolvent al Facultății de Drept a Universității din București, și al unui masterat în ”Achiziții Publice, Concesiuni si Parteneriat Public-Privat”, în cadrul aceleiași facultăți, Sebastian este, de asemenea, specializat în drept societar, oferind asistență în legătură cu aspecte de guvernanță societară, redactare a documentelor societare, precum acte constitutive, acte adiționale ale acestora sau hotărâri ale organismelor de conducere relevante, dar și în orice alte probleme referitoare la înființarea, modificarea sau stingerea societăților. În plus, urmând numeroase cursuri si seminarii în domeniul dreptului muncii, Sebastian acordă consultanță juridică și suport legal în redactarea, completarea, modificarea contractelor individuale de muncă și anexele acestora, asistență în procedurile de cercetare disciplinară și concedieri individuale sau colective, redactare de regulamente interne, fișe de post, criterii de evaluare, acorduri de confidențialitate și de neconcurență, litigii de muncă etc.


Date de contact:


sebastian.stangu@elvagroup.ro

Oana Stefana NĂFORNIȚĂ
COORDONATOR DEPARTAMENT MARKETING ȘI PR

Oana Stefana NĂFORNIȚĂ <br/>COORDONATOR DEPARTAMENT MARKETING ȘI PR

Oana se ocupă de managementul comunicării, elaborează și implementează planul strategic al activităților de comunicare, asigură relația cu presa, reprezintă compania la evenimente și campanii.
Fluentă în engleză Oana reprezintă interesele companiei și ale clienților noștri în relațiile cu partenerii străini.
Persuasivă, ambițioasă, creativă, conectată permanent la tot ce e nou în domeniu, Oana se dovedește un lider care știe să consolideze imaginea companiilor pe care le gestionăm.

Echipa ELVA GROUP

Echipa ELVA GROUP

Echipa ELVA GROUP are în componenţa sa avocați, experți contabili, auditori, jurişti, evaluatori, analişti, informaticieni şi specialiști în management și marketing, specializați, în majoritatea lor, multidisciplinar, astfel încât să poată acoperi oportun şi competent cât mai multe domenii. 
Politica societăţii constă în respectarea unui pachet distinct de valori, care să se asocieze şi identifice cu numele nostru de marcă şi care se referă la :
•Respectarea strictă a legalităţii
•Deontologie profesională fără echivoc
•Profesionalism ridicat al serviciilor prestate
•Perfecționare și informare profesională continuă
•Solutionarea cauzelor/dosarelor în timp minim posibil și cu cheltuieli cât mai mici
•Colaborarea  principială cu orice instituție sau organizatie de interes
•Angajarea si utilizarea tuturor resurselor necesare la capacitate maximă
•Construirea unor relații durabile și bazate pe încredere cu clienții și partenerii societății
•Prevalenta prestigiului și renumelui societatii intereselor materiale imediate
•Evitarea si neimplicarea in situatii de conflict de interese


Legislația olandeză încurajează reorganizarea

Cu o lege a falimentului intrată în vigoare la 1 septembrie 1896, legislativul olandez a considerat în 2011 ca un nou proiect de lege nu este o prioritate, însă, în 2013 chestiunea a revenit în atenția publică când parlamentarii s-au pronunțat asupra necesității unei atare legi. Obiectivul principal al noii legi (act) a fost setat asupra “continuității companiilor”. Și astfel au luat naștere trei proiecte de lege, urmând a suferi modificări în urma dezbaterilor din forul legislativ.
O NOUA REUȘITĂ

Am finalizat o procedură de reorganizare judiciară dificilă, complexă dar care s-a dovedit un real succes.Pe baza Planului de reorganizare propus de ELVA, după șase ani de insolvență, marele producator de mobila STAER INTERNAȚIONAL SA  a fost reinserat în circuitul economic firesc.
Modificările Codului de Procedură Fiscală contravin prevederilor Legii insolvenței

Ordonanța 30 din 30.08.2017  modifica articolul 66 din Codul de procedură Fiscală prin introducerea alineatelor (8) și (9)


Teren în suprafață totală de 5658,54 mp
Vânzătorul Activelor - ROMANIAN DISTRIBUTION GROUP  S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Mun.Bucureşti, Str. Sfânta Vineri, Nr.23, Bloc 105B, Scara 2, Etaj 2, Ap.35, nr.înregistrare la Registrul Comerțului J40/12405/1993, cod fiscal: 3900643, reprezentat prin lichidatorul judiciar, ELVA GROUP S.P.R.L., societate profesională, cu sediul în București, str. Ștefan  Negulescu, nr. 34, ap. 1, sector 1, înregistrată la Registrul Formelor de Organizare RFO 0064, nr. Matricol 2A0203 la data de 31.12.2006.  Organizează la sediul lichidatorului, l licitație publică pentru vânzarea următorului activ imobiliar:
Teren în suprafață totală de 5658,54 mp compus din parcela nr. 1, nr. cadastral 8926/1, CF 61895 și
parcela nr. 2, situată în București, Sector 3, Splaiul Unirii, nr. 923-925, nr. cadastral 8926/2 și CF 61896, București, Sector 3.  Nume:
Telefon:
Email:
Mesaj:
Elva Group SPRL


Adresa: Bucureşti, Str. Stefan Negulescu, nr.34, ap.1,
Sector 1, cod poștal 011654