Română | English
STAER INTERNAȚIONAL S.A. - O REORGANIZARE DE SUCCES

Prin raportare la evoluția cifrei de afaceri de la 8,3 mil euro la 31.12.2012, 9,9 mil euro la 31.12.2013 și 4,6 mil euro în prima jumătate a anului 2014, la numărul de salariați de peste 240, în creștere, la respectarea în totalitate a graficului de plăți către creditori, se conturează toate premisele pentru reușita Planului de reorganizare, o dovadă că insolvabilitatea este o stare temporară, depășirea acesteia fiind condiționată de acceptarea situației și implementarea rapidă a unor măsuri de reorganizare.
STAER INTERNAȚIONAL S.A. - O REORGANIZARE DE SUCCES

Prin raportare la evoluția cifrei de afaceri de la 8,3 mil euro la 31.12.2012, 9,9 mil euro la 31.12.2013 și 4,6 mil euro în prima jumătate a anului 2014, la numărul de salariați de peste 240, în creștere, la respectarea în totalitate a graficului de plăți către creditori, se conturează toate premisele pentru reușita Planului de reorganizare, o dovadă că insolvabilitatea este o stare temporară, depășirea acesteia fiind condiționată de acceptarea situației și implementarea rapidă a unor măsuri de reorganizare.
STAER INTERNAȚIONAL S.A. - O REORGANIZARE DE SUCCES

Prin raportare la evoluția cifrei de afaceri de la 8,3 mil euro la 31.12.2012, 9,9 mil euro la 31.12.2013 și 4,6 mil euro în prima jumătate a anului 2014, la numărul de salariați de peste 240, în creștere, la respectarea în totalitate a graficului de plăți către creditori, se conturează toate premisele pentru reușita Planului de reorganizare, o dovadă că insolvabilitatea este o stare temporară, depășirea acesteia fiind condiționată de acceptarea situației și implementarea rapidă a unor măsuri de reorganizare.
Hotel Phoenix
ANUNT SUSPENDARE LICITAŢII ELVA GROUP S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Ştefan Negulescu, nr. 34, ap. 1, sector 1, Lichidator judiciar al  S.C. PETROLAND S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 168, bl. 15, sc. C, parter, ap. 78, sector 1 – Dosar nr. 45799/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a-VII-a  Civilă,  având în vedere faptul că pentru Activul imobiliar "HOTEL PHOENIX PLOIEŞTI" înscris în Cartea Funciară nr. 126659 (nr. CF vechi 6419) a Loc. Ploieşti, având număr cadastral/topografic 3310-4244-6987, a fost demarată procedura de valorificare prin negociere în condițiile Regulamentului B 2349 din 15.07.2015,se supendă  şedinţa de licitaţie publică pentru valorificarea individuală a acestui activ stabilită la data de 19.10.2015.      
Proprietatea imobiliară de tip industrial FABRICA DE SERINGI ȘI PRODUSE MEDICALE
Imobil situati in Mun. Braşov, Str. Stadionului, nr 15, jud. Braşov, compus din construcții – Hală de fabricație seringi si spatii anexe, cu suprafata construita de 3.564 mp si terenul aferent constructiilor, in suprafata de 3.580 mp. Proprietatea prezinta Cale de acces 1 cu numar TOP 9208/2/5/4 in suprafata totala de 990 mp, in indiviziune 165 mp,  Cale de acces 2, cu numar TOP 9208/2/5/5 in suprafata totala de 561 mp,  in indiviziune 280,5 mp, cu drept de cumparare pentru suprafata de 165 mp, respectiv 280,5 mp. Lichidatorul judiciar va intocmi publicatia de vanzare in vederea valorficarii bunului imobil prin negociere directa, urmata de procedura de supraofertare prin procedura de licitatie publica, inchisa, ascendenta, cu strigare, pentru realizarea principiului maximizarii averii debitoarei, potrivit dispozitiilor art. 116 -118 din Legea insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.  
Hotel Phoenix
ANUNT SUSPENDARE LICITAŢII ELVA GROUP S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Ştefan Negulescu, nr. 34, ap. 1, sector 1, Lichidator judiciar al  S.C. PETROLAND S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 168, bl. 15, sc. C, parter, ap. 78, sector 1 – Dosar nr. 45799/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a-VII-a  Civilă,  având în vedere faptul că pentru Activul imobiliar "HOTEL PHOENIX PLOIEŞTI" înscris în Cartea Funciară nr. 126659 (nr. CF vechi 6419) a Loc. Ploieşti, având număr cadastral/topografic 3310-4244-6987, a fost demarată procedura de valorificare prin negociere în condițiile Regulamentului B 2349 din 15.07.2015,se supendă  şedinţa de licitaţie publică pentru valorificarea individuală a acestui activ stabilită la data de 19.10.2015.      
Hală producție Splaiul Unirii
Hală producție, spațiu administrativ și de birouri în suprfașă de 1040 mp situată la etajul 2 din P+2 și terenul aferent în suprafață de 694,86 mp reprezentând o cotă de 32,25% din suprafața totală de teren de 2154,60 mp, înscris în Cartea Funciară 37438N cu număr cadastral 332/4/2/2
Hotel Phoenix
ANUNT SUSPENDARE LICITAŢII ELVA GROUP S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Ştefan Negulescu, nr. 34, ap. 1, sector 1, Lichidator judiciar al  S.C. PETROLAND S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 168, bl. 15, sc. C, parter, ap. 78, sector 1 – Dosar nr. 45799/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a-VII-a  Civilă,  având în vedere faptul că pentru Activul imobiliar "HOTEL PHOENIX PLOIEŞTI" înscris în Cartea Funciară nr. 126659 (nr. CF vechi 6419) a Loc. Ploieşti, având număr cadastral/topografic 3310-4244-6987, a fost demarată procedura de valorificare prin negociere în condițiile Regulamentului B 2349 din 15.07.2015,se supendă  şedinţa de licitaţie publică pentru valorificarea individuală a acestui activ stabilită la data de 19.10.2015.      

Nume:
Telefon:
Email:
Mesaj:Elva Group SPRL


Adresa: Bucureşti, Str. Stefan Negulescu, nr.34, ap.1,
Sector 1, cod poștal 011654